Advies

Werkwijze advies energieneutraal wonen
Tijdens een bezoek wordt een inventarisatie formulier ingevuld. Aan de hand daarvan bekijk ik in hoeverre het mogelijk is om energieneutraal te wonen. Tevens geef ik een indicatie van de noodzakelijke investering en de besparing die het oplevert.

Het bezoek is vrijblijvend: Aan het einde van het bezoek bespreken we samen of u een offerte wenst.

Gekeken wordt naar energiebehoefte, de besparingsmogelijkheden en de mogelijkheden energie op te wekken. Tevens worden alle mogelijke subsidiekanalen en financieringsmogelijkheden meegenomen.